Wij hebben ervaring binnen het bedrijfsleven, van multinationals tot mkb-ers. Overheden op het schaalniveau van ministeries, provincie en gemeenten; diensten en stadsdelen. Ook binnen maatschappelijke organisaties en semi-overheidsorganisaties (vaak in transitie) met kleine en grootschalige projecten. Zowel binnen het publieke domein als binnen het bedrijfsleven, in de interne en externe communicatie.  

Soms komen we binnen bij een fusie, gelijk op strategisch niveau; waar we naamgeving en positionering doen, voordat we het designtraject ingaan. Vaker komen we binnen om een project of product te maken. Ook dat is interessant, ook daar haken we aan bij de strategische doelen van de organisatie. Een beetje tussen servet en tafellaken. Met een gedeelde ambitie, dat werkt.