Een thuisbasis voor uw merk
Design geeft gestalte aan uw merk, aan de beeldvorming over uw merk. Om te beginnen vaak met uw website. De website is de eerste indruk; zorgt voor herkenning en context. Reden voor een nieuwe of vernieuwde website ligt in ontwikkelingen van uw organisatie of merk. Bij het ontwerpen van de website gaan we uit van de beleving van de bezoeker, de ‘user experience’ staat centraal, úw verhaal vanaf de andere kant.

De briefing is veelomvattend
In een website komt alles samen. Communicatie, design, programmering. Doel en randvoorwaarden worden vastgelegd in de briefing. Regie op strategisch, tactisch en praktisch niveau bepaalt de kwaliteit van de site. Inventarisatie en analyse gaan vooraf aan het maken van een flow-chart. Daarin wordt de architectuur van de website vastgelegd.

Afspraken over het werkproces worden ook opgenomen. We letten ook op de praktische aspecten, voor beheer en (toekomstige) ontwikkelingen. Het gaat dus over de ‘voorkant’ én de ‘achterkant’ van de website.  

Belangrijke vragen
Wat is het ambitieniveau en wat is het doel van de website, wat gaat die opleveren en (hoe) gaan we dat meten? Welke functionaliteiten zijn belangrijk, voor nu en voor straks? Wat maken we interactief, hoe responsive moet het worden? Hoe organiseren we de content? Hoe maken we de navigatie onzichtbaar gebruiksvriendelijk? En voor het interface design? Aangepast per device? ‘Mobile first’? En wat betekent dat voor het werk dat je eraan hebt, eventueel in relatie tot andere online (social) communicatiekanalen?  

Samenspel
Overleg tussen klant en bureau is dus van het grootste belang: het is een samenspel. Het gaat over ambitieniveau, over voorwaarden en randvoorwaarden; over informatie en informatiestromen: met databases, formulieren, winkelfuncties, zoekfuncties. Over dynamiek en groeipotentie.

Online communicatie versterken
Belangrijk is het positioneren van de website binnen de totale middelenmix. Hoe versterk je de communicatie met andere middelen, hoe kunnen social media de bezoekersaantallen van uw website vergroten. Hoe koppelen we andere uitingen aan de website. Zo bouwen we samen aan uw merk, aan de beeldvorming van uw organisatie. Met beeld-vormen.