Film als extra dimensie

De communicatiekracht van fotografie is enorm; bewegend beeld nog sterker. Een gevoel, een sfeer, een verhaal, een boodschap: met een begin en een eind.

Een groeiend aantal klanten kiest voor dit communicatiemiddel. Op hun website of als zelfstandige presentatie op een event, als onderdeel vaneen campagne. Filmisch of met gemengde technieken: stop motion, animaties in beweging. We maken een story, kiezen een format en vorm die past.