Heeft u een eigen verhaal te vertellen? Een visie op een specifiek onderwerp? Met een biografische, inhoudelijk of meer corporate karakter? Heeft u een mooie aanleiding? Een jubileum, tentoonstelling, event. 

Het concept van Publiek Geheim leent zich voor vele onderwerpen, variërend van maatschappelijke issues tot thema’s met een uitgesproken corporate karakter. 

U kunt aanhaken op dit concept. Zo nodig verzorgen wij tekst, beeld. Doorlooptijd varieert van 2 maanden tot bijna 2 jaar. U kunt het boek inzetten binnen de communicatie van uw bedrijf, de positionering van uw organisatie, als bijdrage aan de beeldvorming rond een onderwerp, als relatiegeschenk, als jublileumboek en als themaboek. Interesse in een vrijblijvend gesprek hierover? anneke.maessen@frissewind.nl