De ecologische hoofdstructuur (EHS) is het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Deze is opgezet om biodiversiteit te stimuleren. Groenbeleid op nationaal niveau. 

Toen ontwikkeling en beheer van de EHS onder (politieke) druk kwamen te staan, besloten een aantal landschapsorganisaties samen een publicatie van Publiek Geheim te wijden aan het succesverhaal van de EHS; een pleidooi voor visie, aanpak en resultaten.

Het succes van de EHS
is een afwisseling van persoonlijke verhalen uit de praktijk én reportages met achtergrondinformatie over de EHS. Het boek is interessant voor professionals uit het werkveld maar zeker ook voor geïnteresseerden in landschap, natuur en duurzaamheid.