Eigenlijk is dat ons stokpaardje: samenhang en consistentie. Alle elementen dienen een doel, verhouden zich tot elkaar.

De opdracht, de context, de techniek bepaalt de specifieke uitwerking. Dan voelt het logisch, dat gaat niet vanzelf. Met aandacht en keuzes, met terugkoppelingen komen we tot een mooi resultaat... waar we dan weer aan verder bouwen, samen met onze opdrachtgevers. Vaak in een jarenlange samenwerking. 

Elk communicatiemiddel heeft zijn eigen mogelijkheden: interactief, verhalend, beeldend, wervend, informatief. Door een duidelijke onderlinge samenhang versterken zij elkaar: van de brochure tot het digitaal magazine, van een website tot de animatie, van campagnes tot een tentoonstelling.