De tentoonstelling ‘Meer dan duizend woorden’ ontstond uit nieuwsgierigheid. Wat gebeurt er, zo vroegen we ons af, als autonoom beeld schrijvers tot inspiratie dient bij het schrijven van een ‘vrije tekst’?

Wij zijn doorgaans meer vertrouwd met het omgekeerde procedé: eerst zijn er de woorden en dan de plaatjes. Voor deze tentoonstelling wilden we die volgorde een keer omdraaien. De uitkomst mocht een eigen leven gaan leiden.  

Twee foto’s
Startpunt voor elke tekst waren twee nevengeschikte foto’s van fotograaf Don Wijns. Dit ‘dubbelbeeld’ geeft aanleiding tot een eigen en nieuw verhaal, los van hun oorspronkelijke context. We vroegen negen schrijvers een tekst te maken bij deze beelden. Daarmee voegden ze niet alleen hun eigen werkelijkheid toe, maar leverden ze impliciet ook commentaar op het gefotografeerde.

Gedurende de tentoonstelling op ’t Atelier konden bezoekers een favoriete dubbelfoto kiezen en die voorzien van een eigen tekst: een titel, een quote of een verhaal. Zo namen ook zij deel aan de dialoog tussen beeld en tekst.

De schrijvers en de beelden
Negen schrijvers kozen zelf een dubbelbeeld. Beelden binnen thema’s die een rode draad vormen binnen het werk van Don. Zijn er conclusies te trekken? Geeft beeld meer ruimte voor verbeelding dan tekst? Deze tentoonstelling verdient een breder publiek dan de 200 gasten op ”t Atelier. We zoeken nog een publiek ruimte, waar tekst en beeld als verhaal passen. Als beeldverhaal.

Terra inncognita (Anne de Bruijn), Terra incognita
(Fred Dijs), La dolce vitta (Theo van Oeffelt),
(My)kids (Amber Dujardin), Natuurlijk bewaren
(Birgitta Langen), Lichtlijnen (Janita Janssen),
Intimiteiten (Menno Bosma), Città incognita
(Jeanne van Rooij), Città incognita (Else de Jonge).