Het concept van ’t Atelier beweegt rond een aantal kernbegrippen: snijvlakken opzoeken, nieuwe verbanden leggen, grenzen verkennen, vrij werken, mét en naast elkaar.

De uitkomsten van deze wederzijdse verkenningen staan (gelukkig) niet bij voorbaat vast.